Gambar p e ngsan selepas d i r otan 146 s e b atan

 


H u k uman dij a tuhkan di atas s a bit k e s alahan m e r 0gol kanak2 di b a wah umur dan dilaksanakan tengahari tadi. 

Lelaki berumur 19 tahun itu melakukan k es alahan di pekan Idi, Aceh. Aceh merupakan satu2 negeri di Indonesia yang mengamalkan undang2 syariah h u dud. 

P e nd akwa raya negeri Aceh, Ivan Nanjjar Alavi mengatakan h u k uman maksima diberi sebagai peringatan yang pihak b e rk uasa tidak akan bertolak ansur dengan k e s alahan2 berat. 

H u k uman s e bat dibuat secara terbuka dan dihadiri orang ramai. Pesalah meminta berkali2 untuk h u k uman diberhentikan. 

Proses h u k uman dihentikan seketika untuk p e s alah mendapat rawatan doktor sebelum h u k uman diteruskan sehingga selesai. 

Sebelum ini, dua orang lelaki berumur 40 dan 21 tahun d i r otan 100 s e b atan setiap seorang di atas k e s alahan b e rs etubuh dengan kanak2 di b a wah umur. 

Akhir tahun lepas, seorang lelaki turut p e ngsan selepas d i r otan 86 kali kerana   ke s alahan yang sama. 

Antara k e s alahan lain yang boleh d i h ukum s e bat adalah k e s alahan b e rj udi, meminum min u man k eras, menjalin h u bungan di l uar n ikah dan h u bungan sejenis. 

Undang2 syariah h u dud mendapat sokongan hampir kesemua penduduk Aceh dan acara h u k uman s e bat mampu menarik sehingga ratusan hadirin. 

#RakyatJagaRakyat #mediaorangkita

TribunNews

Post a Comment

0 Comments