(Vide0) - S4yu s4at serah4n an4k angk4t pada keluarga kandvng sebelvm did3ra


M3laka: Se0rang lelaki berusia 38 tahun menghvbungi Ibu P3jabat P0lis Da3rah M3laka dan melap0rkan an4knya lem4s di dalam t0ng air rum4hnya. Walaubagaimanapun, si4satan mend4pati terd4pat kes4n leb4m pada bad4n m4ngsa. 

H4sil si4satan, kan4k-kan4k berusia 7 tahun ters3but tel4h did3ra oleh 1bu kandvngnya (32) dan b4pa t1rinya. K3s ini mas1h lagi dal4m si4satan p0lis. 

M4ngsa sebelvm ini tel4h dij4ga oleh keluarga angk4t dari bayi sehingg4lah berusia 6 tahun (2015-2020) kemudian, ibu kandvngnya ing1n meng4mbil kemb4li m4ngsa yang dik3nali sebagai Amir. H4nya setahvn dalam penj4gaan 1bu dan b4pa t1ri, tahun, 2021 Amir tel4h meningg4l dvnia ker4na did3ra.

Vide0 di bawah adalah vide0 perpis4han Amir dengan kelvarga angk4t. S4yu h4ti melih4t vide0 ini. Mereka berh4rap dapat berjvmpa Amir ket1ka dewasa nanti. Tet4pi keh3ndak Allah mendahvlui segalanya. M0ga Amir ten4ng bersama or4ng yang s0leh. 


Keluarga angkat tersebut tidak dapat menahan sebak kerana anak yang dijaga selama 6 tahun pergi buat selamanya, mudahan ibu dan ayah tiri itu mend4pat hvkuman setimpal.

Sumber: Berita harian, tuhfah nazihah tarmizi

Post a Comment

0 Comments