Empat pasangan dengan ki sah cin ta yang eks trem

 

1)Chadil dan Sariya

Lelaki pertama dikenali sebagai Chadil yang berkahwin dengan ma yat tunangnya. Chadil dan Sariya berjumpa semasa belajar di unversiti. Kemudian, mereka ja tuh cinta. Setelah bercinta selama 10 tahun, Chadil telah mela mar Sariya dan mereka telah mengikat tali pertunangan. 

Ma langnya sebelum hari pernikahan, Sariya telah menga lami ke malangan dan me ninggal du nia. Ia memberi tam paran hebat kepada Chadil. Perhubungan satu dekad takkan ber akhir dengan kesudahan memi lukan sebegini. Lalu tanpa berle -ngah Chadil membuat keputusan untuk menikahi tunangnya ketika dihari pengke- bumian. 

Semasa hari pemakaman Sariya. Chadil telah bersiap untuk menjadi suami Sariya. Chadil dan Sariya masing-masing mengenakan pakaian pengantin. Wajah Sariya turut disolek seperti pengantin yang masih hidup. Chandil menyarungkan cincin ke jari Sariya dan menci umnya. Sariya yang terba ring ka ku di dalam keran da, rasmi telah menjadi isteri  Chandil. 

2) Anna dan Boris

Anna dan Boris telah berkahwin semasa pe rang dunia ke-2 (W W II). Selepas tiga hari berkah win, Boris sebagai ten tera ketika itu telah bertugas ke luar negara. Anna dan Boris berku cupan dan masing-masing mengucapkan selamat tinggal. Pasangan ini berharap selepas pe rang, mereka akan disatukan semula.

Ya, mereka tidak menyangka akan bersatu semula selepas lebih 60 tahun!  Pada ketika WWII, ayah Anna telah ditu duh sebagai tali ba rut mu suh. Maka keluarga Anna berada dalam buang-an.  Boris yang pulang daripada bertugas tidak dapat menemui Anna. Selama 60 tahun mereka terpi sah dan meneruskan kehidupan masing-masing. Akhirnya takdir menemukan mereka. Pasangan ini bersatu dan bercinta semula setelah 60 tahun. 

3) PK (Mahanandia) dan Charlotte

Cinta tidak menge nal usia? Ya, cinta juga tidak mengenal JARAK. PK seorang pemuda mis kin dari In dia telah ja tuh cin ta kepada wanita  Sweden bernama Charlotte. PK merupakan seorang pelukis jalanan. Satu hari Charlotte melancong ke In dia dan berjumpa PK yang menghasilkan potret jalanan. Charlotte berasa kagum dan menyuruh PK melukis dirinya. PK yang rasa berde bar. Sebanyak tiga kali PK melukis gambar Charlotte.  Kali ketiga PK menya takan cintanya kepada Charlotte.

Setelah itu, Charlotte telah pulang ke Sweden dan mereka terpi sah lebih 2 tahun. Walau bagaimanapun, mereka masih lagi mengu tus surat untuk berhubung.  Setelah lama terpi sah, PK nekad untuk menjual barang-barangnya dan mela- kukan pengembaraan dengan menggunakan basikal ke Sweden untuk bertemu Charlotte. 

PK telah menga yuh basikal sepanjang 6000 batu selama beberapa bulan. Sekiranya dia keha bisan bekalan makanan dan peralatan. PK akan ber henti untuk melukis potret. Potret yang dilukis kemudian akan digantikan dengan bekalan makanan. Setelah sampai di Sweden,  PK terus ke alamat rumah Charlotte. Keluarga Charlotte menyambut PK dengan baik dan akhirnya mereka berkahwin.


Ki sah ini berla ku pada tahun 1977. Kini mereka sudah berusia 60 tahun dan menetap di Sweden. PK dan Charlotte  dikurniakan 2 orang anak yang turut menjadi pelukis. Kisah PK menjadi tular di me dia so sial terutama di Sweden dan India. Keputusan ekstrem PK menandakan cin ta yang luar biasa kepada Charlotte dan menghasilkan sebuah ki sah cinta yang tidak boleh dilu pakan sehingga ke hari ini. 

4) Dasharat Manjhi dan Falguni Devi

Dasharat atau lebih dikenali sebagai ' mountain man' tinggal di sebuah kampung bernama Gehlaur daerah pedalaman Bihar, India. Selepas kema tian isterinya pada tahun 1959 kerana kece deraan. Beliau nekad untuk melakukan sesuatu diluar akal manusia. 

Beliau mula mengambil pa hat  dan tu kul kemudian mema hat bukit yang berketinggian 7.7 meter dan panjang 110 meter. Sebab apa ye? Kerana bukit tersebut nya wa isterinya tidak dapat dise lamatkan. Beliau terpak sa berjalan di lereng bukit tersebut sebelum sampai ke bandar sejauh 55km. Aki bat jarak yang jauh dek disebabkan bukit tersebut, maka isterinya tidak dapat dise lamatkan. 

Oleh itu, enggan penduduk kampung menerima na sib yang sama seperti dirinya. Dasharat nekad meme cah batu dan tanah bukit menggunakan pa hat. Setelah 22 tahun beliau berjaya membuat jalan daripada kampungnya ke bandar. Sebelum ini, Dasharat dige lar orang gi la kerana mema hat bukit dengan tangan sendiri. Kini beliau berbang ga kerana hasil pe nat le lahnya, jarak ke bandar hanya 15km sahaja. 

Kini penduduk kampung menyanjungnya. Berita ini tular sehingga ke peringkat kementerian. Sebagai tanda penghormatan kera jaan India atas jasa Dasharat, kera- jaan telah mengeluarkan setem dengan gambar Dasharat. Beliau juga mendapat royalti hasil daripada setem yang terjual.

Kisah Dasharat dan isterinya telah memberi gambaran betapa he batnya cinta.  Beliau sentiasa disanjung sebagai lelaki gu nung yang memiliki jutaan cinta. Dasharat me ninggal pada 2007di usia 78 tahun dise babkan kan ser hem pedu. 

Sumber: google, project nightfall

Post a Comment

0 Comments