K3s B0b Mah Seng, knp P0lis takk temmbak?


Tularr vide0 di bawah ini, slepas penj3nayah dig3lar "B0b Mah Seng" tdk mahv berii kerj4sama utk berhent1kan kereta.

Terkini, sebuah Proton Waja dim1nta pih4k p0lis  untuk berhnti di traffic light Sierramas ttapi penj3nayah engg4n beri kerj4sama. B0b Mah Seng berus1a lingkungan 40-an bersama rakannya di dalam kereta berusia 35 tahun mel0loskan diri slepas mer3mpuh kereta-kereta lain. 

K3coh pih4k P0lis melpaskan temb4kan ke ar4h tayar ttapi proton waja itu bertind4k leb1h agres1f.

Meng1kut rek0d lamp4u kedua-dua penj3nayah punyai rek0d d4dah, sam4n dan samvn. 

Set3lah mel0loskan diri dgn mena1ki kereta, penj3nayah tlah berhent1kan kereta di tepi jalan menghala sung4i bul0h dari kvala selang0r krn t4yar b0cor, B0b Mah Seng berj4ya melar1kan diri man4kala rakannya itu berj4ya dit4han.

Un1t f0rensik dan k9 peng3san dad4h mend4pati terdpt dad4h jenis her0in yang ditingg4lkan di dalam kereta.

Namvn, r4mai kec4man net1zen bert4nya knp takk t3mbak je pmandu waja tu dari luar.

Berikut antara sbb-sbb knp p0lis tdk mel3paskan t3mbakan ke ar4h penj3nayah: 

1) Knp p0lis takk t3mbak


2) Tp kreta tu agr3sif dan sgt brb4haya

3) Knp P0lis pgg svb-mes1ngan (M.P5) tp takk t3mbak?


4) P0lis p3nakut?


Pih4k p0lis ing1n mem1nta kerj4sama org ram4i j1ka ada sebrang maklvmat meng3nai Bob Mah Seng b0leh hubung1 Pegwai Peny1asat Insp Chew Yong Hoa di talian 014-3929448 atau bal4i p0lis berhampiran. Sumber: Sinar dan Facebook

Post a Comment

0 Comments